Zakázkový Vývoj,
PCB Layout

Zakázkový návrh plošných spojů a elektroniky

nabízí ing. Adam Němček vývojové práce v oblasti elektroniky - návrh plošných spojů (DPS) na zakázku (PCB Layout / PCB Design)

Jakou formu spolupráce můžeme navázat ?

1. přímý remote zaměstnanec - přímé dodání osoby vývojáře do vaší firmy, formou IČO nebo DPP/DPČ. Typicky hodnoceno cenou za MH. Smlouva je přímo s osobou vývojáře, bez prostředníka.

2. dodavatelsky - zastřešené vyřešení úkolu vývojařem, nebo týmem vývojářů. Typicky hodnoceno buď cenou za dílo, nebo za MH, dle typu práce.

Pracujete sám, nebo máte i kolegy?

Veškerou aktivitu pod značkou AN-D.cz zastřešuji, a zakázky také i osobně realizuji.

Ano, k dispozici mám také řadu kolegů vývojářů, s různým oborovým zaměření, kteří jsou schopni se mnou (na vašem) projektu spolupracovat. Tuto formu volím často při dodávkách práce na klíč (opět, buď vše formou bodyshopu, nebo jako celkové dodavatelské řešení projektu)

Současně spolupracuji s dalšími firmami, které se specializují na vývoj v některých niche oborech. Jsem schopen zajistit vývoj speciálních projektů u těchto firem.

Obecně nabízím primárně svou pracovní kapacitu, kterou mohu dle potřeby doplnit kapacitou řady svých spolupracovníků, nebo spolupracujích firem v oboru.

O jakou formu (spolu)práce jde?

Nabízím přímo svou osobu (nebo i své kolegy) jako přímé remote zaměstnance pro vaši firmu, a to buď formou IČO nebo na DPP/DPČ.

Nejedná se tedy o bodyshop firmu tak jak jsou v ČR známé (kdy jsou skuteční zaměstnani přeprodávání agenturou) - v mém případě totiž máte přímo konkrétního fyzického člověka, přímo k dispozici, bez nějakých prostředníků a plateb navíc. Veškeré smlouvy, dohody, a vše související, se vyjedná a podepíše přímo s koncovou osobou vývojáře. Ten je také v přímém osobním kontaktu s vámi. Toto je ideální, pokud potřebujete zapojit dalšího nového člověka do své firmy, a mít jej prakticky součástí své firmy (i z hlediska obchodního tajemství a dalších záležitostí). V podstatě získáte přímo svého (remote) zaměstnance.

Nabízím také druhou možnost, a to je dodavatelské řešení projektových úkolů. Zde to ale zavísí především na vaší schopnosti projekt dobře zadat (ale s tím umím velmi dobře pomoct) a převzít. Takto zadáte projekt, ten je průběžně řešen (a reportován), jsou sledovány milníky (a platby jsou na ně i navázány), a nakonec je předán (a dle domluvy i nadále udržován). Některé projekty lze plně outsourcovat tímto způsobem, a u některých to není docela možné - a tam je pak lepší, když se využije první nabízená možnost (přidat si remote zaměstnance do řešitelského týmu).

Provádíte pouze návrh plošných spojů ?

Největší podíl času skutečně věnuji prioritně práci na návrhu plošných spojů (layout). Podle dostupných kapacit provádím i návrhy systémů a/nebo jednotlivých schemat (schematic capture), vývoj firmware, a konzultace. Preferuji zakázky, které se čistě týkají provedení layoutu, ale neodmítám diskusi o komplexnějších projektech (které také stále aktivně řeším a úspěšně dodávám).

Vítám spolupraci s každou firmou, která má zájem, bez ohledu na obsah podnikání dané firmy. Sám v žádném koncovém oboru nepodnikám, věnuji se čistě zakázkovému provádění služby návrhu plošných spojů, pro všechny.

Pro koho všeho pracujete ?

Pracuji pro každého, kdo si mne objedná a zaplatí. Práci provádím pro korporáty, firmy (lokální i zahraniční), i pro jednotlivé osoby.

Samozřejmě vždy plně dodržuji zásady obchodního tajemství, na tom si zakládám. Odmítám se u jiných firem bavit o tom, jak bylo něco řešeno u jejich konkurence. Vždy v takovém případě provádím vývoj "na zelené louce", tak, aby řešení v takových případech nebyla identická nebo inspirovaná.

Konzultujete ?

Ano, samozřejmě, není problém se domluvit na samostatné konzultaci. Provádím review (systém, schema, layout), analýzy, ale i obecné konzultace k určenému problému. Ve většině případů konzultuji zdarma, nicméně např. review se zápisem, a ostatní oficiální záležitosti, už jsou placeny hodinově. Pozn. v případě, že by se jednalo o explicitně zbytečnou konzultaci (ano stává se to), bude účtována standardní hodinová sazba. Ve většině případů ale provádím konzultace pro-bono, i když z toho třeba nakonec zakázka není.

Jaký návrhový systém preferujete ?

Jako základní preferenci mám systém Altium, ten to vyhrává, zejména pro moderní, kombinované, složité DPS.
Následovanou systéme KiCad pro "malé, rychlé" zakázky (desky). KiCad postupně přebírá řadu vlastností z Altia, což je jen dobře, a v KiCadu jdou efektivně dělat i složité věci.
Systém OrCad používám běžně na (i velmi) složité desky, to není problém, jen to trvá déle (než v Altiu, ale to je zkrátka dáno filozofií OrCadu).
Návrh v systému Eagle provádím prakticky pro stávající firmy, které jej ještě nechtějí opustit - ovšem zde obvykle doporučuji přechod na KiCad nebo Altium (dle finanční situace firmy), nicméně Eagle není pro mne problém.

Samozřejmě vždy vycházím z toho, jaký systém má zákazník u sebe zavedený, a nemám problém v tomto systému pracovat. Souběžně trvale pracuji ve všech uvedených systémech, je to moje denní rutina.

Stále je v ČR/SR množství firem, které má svou (někdy velmi starou) licenci na Eagle, a to jim stačí, a dodnes v tom pracují. Zde je má výhoda, protože jsem schopen okamžitě v systému Eagle dodávat návrhy, a to v rozsahu od verze 4.1x až po 7.6x (preferuji 5.60 nebo 7.60, ale opět, dle toho co máte...).

Jak hodnotíte zakázku ?

Pokud nemáte své zavedené speciální interní postupy, pak je nejlepší se domluvit na hodinové sazbě. V rámci práce na zakázce pak dodávám přesný hodinový rozpis, na čem se kterou hodinu pracovalo (vždy na celé hodiny).

Kvalitní a včasný vývoj a dodaní výsledků má svou hodnotu, která se vám v rámci vašeho výrobku vrátí. Průběžně trvale sleduji cenové rozpětí, které se v oboru za (mnou nabízené) vývojové práce standardně platí, a byť jsem schopen s tímto v nějaké rozumné míře pracovat, nenabízím vývojové práce pod cenou.

Pro firmy v oblasti ČR a SK mám nastaveny odpovídající ceny pro tyto regiony, která odpovídá stavu trhu v tomto oboru - dbám na cenovou dostupnost své práce. Pro firmy v rámci EU (i pobočky v ČR, SK, které jsou pod mateřskou firmou např. v DE) pak odpovídající hodinovou sazbu v EUR. Samozřejmě to jsou výchozí vstupy pro jednání o ceně za MH, které se pak odvíjí především od typu, rozsahu a obsahu projektu, schopnosti projekt zadat a řídit, ale také toho jaké licence pro návrhové systémy budou použity (mé, nebo vaše firemní).

Jakou máte hodinovou sazbu ?

Záleží na více faktorech: mám své minimum, pod které u daného typu zakázky nejdu, a dále to závisí na složitosti zakázky, termínu (běžný termín nebo express), kombinaci úkolů (jen layout, nebo capture+layout, atd.), a typu firmy (např. u korporátu je očekáváno určité minimum, pod které z principu korporát zakázku nezadá, naopak statní podniky zase vyžadují přístup formou DPP/DPČ atd.). Vše je vždy otázkou vzájemné domluvy, kdy mi nejprve dodá zákazní své potřeby a představy, na které reaguji nabídkou, se kterou dále pracujeme.

Obecně preferuji vyúčtování za práci formou hodinové sazby, je to nejvíce ekonomické pro zadavatele (lze to pak i napŘ. pěkně srovnávat s vlastním plným zaměstnancem). Formu platby za celé dílo akceptuji jen ve specifických, vyjímečných, případech.

V případě, že bude (dohodnutá) potřeba, aby na daném úkolu pracovali i mí kolegové, je postup obdobný (specifická platba za MH za každého vývojáře).

Jak učtujete svou práci ?

Při zakázce "na IČO" vystaví má účetní fakturu, kde vás předem seznámím s obsahem (rozpis hodin, který si odsouhlasíme), kterou pak ve splatnosti zaplatíte.

Při práci na DPP/DPČ (typicky pro státní podniky, ale i pro jiné firmy, které nemohou brát živnostníky), vyplňuji měsíční výkaz (dle firmy) a očekávám plat za každý měsíc (ve výkazu jsou jen skutečně odpracované hodiny za daný měsíc).

Vezmete naši zakázku ? A kdy ?

Držím se přísného časového managementu tak, abych nebyl zakázkami přetížen, a tím vždy dodal vše, co jsem slíbil, včas a v kvalitě. Pokud už pro vás zakázku zpracovávám, pak vám zaručuji, že bude dodána (i za cenu že nevezmu jiné, pozdější zakázky).

Prakticky to vypadá tak, že nemám problém brát zakázky (čistě) na layout, prakticky kdykoliv, protože mám dostatek prostoru. Ohledně zakázkek na vyšší celky (capture, systémy, firmware), je situace obtížnější, obvykle nemám aktivní více než dvě, max tři, takové zakázky současně. Ano, je zde trvalý převis poptávky oproti mé kapacitě, ale proto to reguluji tak, že tyto zakázky řadím za sebe (nezačnu dříve než dokončím předchozí, a je na vás, jestli počkáte).

V každém případě, konzultaci nad každou novou zakázkou provádím bez ohledu na to, jestli mám prostor zakázku ihned realizovat. Většinou pak počkáte, protože vám jsem schopen dodat kvalitní výstup, který za to stojí.

Nabíráte další zákazníky ?

Ano, stále. Neváhejte mne kontaktovat.

V současnosti mám v seznamu 45+ firem, se kterými spolupracuji v oblasti vývoje. Některé firmy mi dávají zakázky téměř trvale za sebou, jiné se ozvou např. jednou za dva roky - to je vše v pořádku a nemám s tím vůbec problém. Stále jsem ochotný všem vyjít vstříc, tak jak to komu vyhovuje.

Současně provádím sub-dodavatelský vývoj pro řadu místních firem, které teprve dodavatelským způsobem pracují na svých zakázkách. Pokud je vaše firma podobného typu (provádíte vývoj na zakázku), neváhejte mne kontaktovat, jsem schopen pro vás zajistit sub-dodavatelsky řadu pracovních a vývojových úkolů, a to i v režimu plně anonymního OEM.

Provádíte návrhové práce i pro firmy, které se zakázkovým návrhem zabývají jako svou hlavní formou podnikání ? Nejste naše konkurence ?

Pro firmy dodávající vlastní vývojové činnosti a návrhy, pracuji běžně jak sub-dodavatel. Pokud je vaše firma dodavatelského charakteru (zakázkový návrh elektroniky, výrobce EMS nebo DPS), nebo jste např. skupina vývojářů, kteří hledají své zakázky na trhu - pro všechny tyto skupiny rád a ochotně provedu zakázkový návrh layoutu i složitější vývojové práce. Vždy odevzdávám kompletní raw data, se kterými si samozřejmě pak můžete dělat vše, co potřebujete, dále je udržovat nebo jakkoliv měnit.

Obecně je takováto spolupráce velmi výhodná pro všechny strany, poskytuji plně profesionální služby za jednoznačně určené a vyúčtované náklady. Výhodou je, že si mne můžete najmout na řešení specializovaných problémů, které běžně neřešíte, nebo na vykrytí situací kdy je potřeba realizovat více práce, než vaše kapacita v danou chvíli pokryje.

Váš zákazník nemusí ani vědět, pokud si to takto přejete, že část (např. návrh DPS) jsem pro vás provedl já. Takto pracuji s řadou vývojových firem, a funguje to zcela bez problémů.

Vzhledem k charakteru mé práce, aktuálně preferuji tento dodávkovký způsob, kdy vaše firma komunikuje se zákazníkem, a já řeším jen čistě některou detailně technickou část.

Obchodní tajemství ? NDA ?

Automaticky dodržuji všechny potřebné kroky k zachování plného obchodního tajemství. Většina firem se mnou má sepsáno specifické NDA. To že to dělám správně a bezpečně, je důkazem, že i po 15 letech jsem stále k dispozici a aktivní v oboru.

NDA smlouvu s vámi samozřejmě uzavřu. Pokud máte svůj vzor, prostuduji jej, navrhnu eventuální úpravy a podepíšu. Pokud nemáte své NDA, poskytnu vám plnohodnotný dokument, který opakovaně používám a podepisuji, a který pokrývá všechny potřebné detaily. Pozor, u NDA a podobných smluv, je potřeba dodržet princip reciprocity, aby byla smlouva platná (např. u návrhu "za pár tisíc" nejde chtít smluvní pokutu v milionech).

Jak budete spolupracovat s našimi kmenovými zaměstnanci ?

Základní forma mé práce je "full remote", tedy plně vzdálená činnost. To je pro účely práce v oboru zakázkového návrhu plošných spojů už roky ověřený způsob, který přináší efektivní výsledky (jak z hlediska času, tak z hlediska nákladů).

Bývá běžné, že pro kritické záležitosti se osobně dostavím na vaše pracoviště. Dnes se ale skutečně dá prakticky všechno, vyřešit na dálku - videohovor a sdílení přes Teams, Google Meet, atd. Z hlediska spolupráce to je pak především o tom, jací to jsou lidé, a jak ochotní jsou na takovou formu spolupráce přistoupit - zatím s tím prakticky nikdy problém nebyl, a tam kde ano, tam se to vždy rychle vyřešilo, jakmile začali vidět průběžné výsledky, kterými byli motivování kontakt a spolupráci udržet.

Spolupracuji se zákazníky, u kterých jsem nikdy osobně ani nebyl, a přesto už máme desítky složitých desek společně realizovaných. Stejně tak spolupracuji s firmami (korporáty), kde poměrně často osobně jezdím (vše je ale potřeba samozřejmě kompenzovat).

Stále jsou firmy, které to formou remote přístupu neumí - z praxe mám odsledováno, že ve většině případu to obvykle neumí vedoucí pracoviště (byť majitel by to i uvítal). To samozřejmě respektuji, a dále se to nesnažím změnit. Časem některé tyto firmy zjistili, že to přeci jen vede k výsledkům (kdy jsem byl schopen dodat něco, co sami nedokázali, tak jim nezbylo než tuto formu akceptovat - a zjistili, že je to zcela bez problému a nadále spolupracujeme), a některé zatvrzele tento přístup nechtějí, což, jak jsem napsal, respektuji a nic s tím dále nebudu dělat.

Pracujte pro vzájemně si konkurující firmy ?

I tuto otázku občas dostávám. Věc se má takto: s vyjímkou oboru "radarová technika", kde explicitně pracuji jen pro jednu firmu, nemám žádné další takové omezení. Pokud by však nastala taková situace (např. běžně se mi dostává zakázkový návrh pro konkurenční firmy v oboru IoT), pak k tomu přistupuji plně profesionálně - každou takovou firmu udržuji zcela odděleně, nepřenáším provedená řešení mezi firmami, ani je mezi firmami nediskutuji. Vždy pro každou firmu provádím návrh z nuly, bez jakýchkoliv zásadních společných prvků.

Pracuji jako nezávislý návrhář plošných spojů, nepodnikám v žádné z oborů, ve kterých podnikají zadavatelé mé práce.

Chci od vás jen jednu desku, a další třeba za rok, je to OK ?

Nemám problém s jakoukoliv časovou formou zakázek (vždy pokud to zapadne mezi ostatní, které už jsem mezitím vzal). Mám řadu firem, které vyrábí designy, které jsem jim před lety dodal, a jen někdy (i déle než za rok) se ozvou s potřebou změny (např. z důvodu obsolescence) - to je zcela OK. Stejně tak plně akceptuji časově vymezenou spolupráci, např. zakázka jen na několik desek v daném kvartálu. To také není problém. Stále mám přísun zakázek, které mohu kombinovat, proto klidně vezmu i jednu drobnost, stejně tak jako dlouhodobou spolupráci.

Stejně tak často u firem vykrývám "podstav", kdy firma shání nového kmenového zaměstnance na HPP, ale stále jej nemá, a přesto potřebuje provádět návrhy, protože má zakázky. V posledních dvou letech je to velmi časté, a nemám s tím problém, takto pracovat. Vaše firma pak platí jen skutečně odpracované hodiny, namísto běžící měsíční mzdy, a u několika firem už takto zavedená spolupráce (původně z nutnosti - z nedostatku lidí) zůstala na trvalo, protože je výhodná.

Obvyklé jsou i nárazové projekty, kdy zadavatel ví, že bude mít na následující dva kvartály několik desek k nakreslení, a pak už nebude dále nic potřebovat. Nemám s tím problém, takové zakázky bězně provádím.

Proč často potřebujete vědět, u koho se bude deska vyrábět (a osazovat) ?

Protože výrobce desky má svou sadu materiálů, ze kterých musím spočítat stackup, a stejně tak má i omezení v oblasti technologie (např. neumí via-in-pad). Zejména je to nutné uvést, pokud se vzorky mají dělat v ČR a sériová výroba v zahraničí (Asie), pak je zde zásadní s tím počítat od začátku (Asie nemá stejné materiály jako např. Gatema, a vše se pak musí přepočítat, znovu kontrolovat atd.). Z hlediska osazení se zase jedná např. o způsob nanášení pasty (tloušťka stencilu, nebo tisk pasty), což je mnohdy kritické (malé SMD součástky versus osazovací yield).

Navrhujete RF desky ?

Ano, je to jedna z mých klíčových znalostí, a mám k dispozici řadu dalších kolegů, kteří jsou v tomto oboru profesionálové s dlouhou praxí. Návrh provádím v oblasti od DC až po cca 110 GHz (pro zajímavost, zde jsou použity chipy s wire bonding, na DPS). Typicky umím provést volbu správných materiálů, a provést správný návrh (výpočty, placement, layout / RF cesty např. CPWG atd. atd.). S návrhem RF desek obvykle souvisí i návrh stínící basičky, RF gasketů atd. To vše umím řešit. Prakticky už mám za sebou mnoho složitých (i jednoduchých) RF a kombinovaných desek, v nejrůznějších aplikacích, které jsou dnes v sériové výrobě.

Nabízím primárně layout samotný, tedy kreslení desky. V připadě požadavku na kompletní vývoj, zařídím spolupráci se svými vybranými kolegy.

Umíte technologické speciality v rámci návrhu DPS ?

Vše co je dnes aktuální, tak používám, pokud to zákazník akceptuje (nebo vyžaduje). Jsou věci, kterým, pokud se dá vyhnout (z hlediska ceny, nebo přípravy pro velkosérivou výrobu), tak je doporučím nedělat a navrhnu vhodnější řešení. A nebo naopak, z hlediska spolehlivosti, zase řadu prvků doporučím použít - často se stává, že některé záležitosti zadavatel práce ani nezná (ale rád to vzdy vysvětlím). Dnešní plošné spoje jsou už na vysoké technologické úrovni, a věc je, že řada firem už dlouho neinovovala - buď neměli potřebu, nebo měli mylnou obavu, že je to specialita, kterou výrobci nedělají (nebo draze).

Navrhuji záležitosti jako jsou RIGID-FLEX desky, které elegantně řeší řadu mechanických otázek (odolnost, odpružení, ale i miniaturizaci, postupy sestavení atd.), nebo cílím na zmenšení návrhu a zvětšení spolehlivosti (např. Via-in-Pad, Via Filling), využití Burried Vias. Pro některé návrhy jsou to už technologie i nezbytné (zejména RF návrhy).

Taktéž mám dlouhodobou praktickou zkušenost s návrhem letového hardware, specificky plošných spojů do letectví a vesmíru, kde jsou požadovány řady specifických návrhových a technologických postupů.

Jak preferujete dostat zadání pro návrh DPS ?

Ideálně, od vás obdržím hotove schema (které prošlo review na chyby a dostupnost materiálu), které je už zakreslené v příslušném návrhovém systému, a to včetně kompletní dodané knihovny. Takto se pak soustředím už jen na všechny činnosti ohledně samotného layoutu (od volby materiálu, výpočtu stackupu, placement, analýzy realizovatelnosti, layout samotný, vydání výrobních dat). Takto plně připravené zakázky beru vždy a hned (resp. jsou nejméně omezeny z hlediska mé fronty zakázek, jsou v podstatě prioritní).

Samozřejmě realita se od tohoto ideálního stavu obvykle vždy liší, což ale není problém! Schema jsem schopen překreslit ale i navrhnout (analog, digitál, RF, speciální, safety critical, vysokonapěťové, různě kombinované), nakonec i systém a nebo firmware je možné nechat u mne navrhnout - ovšem čím více toho mám udělat (a udělám rád a dobře), tím může být delší čekání na zařazení vaší zakázky (vzhledem k převisu poptávky).

Vytváříte knihovní prvky ?

Samozřejmě, pokud se to požaduje. Plnou záruku ale přebírám pouze, pokud dojde k fyzickému ověření dané součástky vůči navrženému knihovnímu prvku (jak landing pads, tak odmaskování, pasta, atd.). Modelování ve 3D provádím pouze v základním tvaru (pokud není STEP dostupný od dodavatele součástky, což už dnes většinou naštěstí je), neprovádím vlastní detailní 3D modelování. Vytvořit knihovní prvek pro layout je ale, pro mne, běžná praxe (musí být k dispozici dokumentace).

Vždy je ale preferováno, pokud máte svého knihovníka, a svou knihovnu, kterou jen využiji - tak nejlépe zajistím kontinuitu v návrhu, který dodám, nebude se lišit od ostatních vašich desek. Jak jsem napsal, přispět do ní mohu a umím, ale požaduji, aby u vás proběhla kontrola fyzické součástky vůči výkresu v knihovně.

Umíte pracovat s našimi interními firemními systémy ?

Prakticky co jednotlivá firma, to jiný vykazovací a archivní systém. Dnes už většinou všichni mají zavedený Teams + Share Point, menší část Google Meet + Drive. Obojí mohu bez problému, bezpečně, využívat - základem je správné přidání mé osoby do vašeho systému (buď zavedení identity a emailu u vás v doméně, nebo přidání mé identity a mého emailu do vaśeho systému). Vykazování pak je už triviální.

U korporátů bývá zvykem dodání vlastního notebooku, s vlastním systémem, zabezpečením a správou. S tím nemám problém a takto pracovat mi vyhovuje (explictní IT vybavení od zadavetele zakázky). Vzhledem k množství firem, pro které pracuji, je to zcela legální postup (není to práce, z mé strany, jen pro jednu jedinou firmu). Obecně to preferuji všude kde to jde, zejména i tam, kde se pak jedná o práci v návrhovém systému s licencí zakoupenou firmou, pro kterou vývoj provádím. Samozřejmě mám k dispozici své, legálně osazené, plné IT vybavení, na kterém mohu patřičné služby provést.

Sdílení dat preferuji přes GIT respektive SVN. Takto máte okamžitě k dispozici průběh mé práce, můžete ji sledovat, a je archivována. Některé firmy toto nemají, předáváme si to pak jiným způsobem, ale postupně se dá říci, že všichni postupně k nějaké formě "version control" systému přecházejí - což je dobře.

Pracoval by jste pro firmu dodávající zakázkové návrhy elektroniky, i když je to v podstatě ve vašem oboru ?

Pro různé firmy, které nabízí zakázkové návrhy plošných spojů a elektroniky, už dlouhé roky běžně pracuji. Nevidím v tom problém, přistupuji k tomu jako ke každé jiné zakázce. Často svou roli hraje i to, že mám specifické technologické zkušenosti, které jiné firmy nemají (např. je ani běžně nepotřebují), a pak je výhodou, že to mohu zakázkově pokrýt. Běžně tedy provádím návrhy i pro firmy, které by mi jinak "konkurovali" (také nabízejí návrhy elektroniky), nemám s tím vůbec problém - pokud se dá rozumně domluvit, určitě se domluvíme.

Vzájemné přebírání zakázníků je pro mne ale tabu - pokud s někým spolupracuji, nepřebírám jeho zakázníky. To uvádím explicitně zde, protože už se mi stalo, že zákazník u svého dodavatele zjistil, že jsem daný návrh prováděl právě já, a chtél svého původního dodavatele obejít - ovšem to jsem vždy odmítl. Nejsme velká země na to, abychom se k sobě nechovali férově. Samozřejmě, konzultace k návrhům a podobné záležitosti provedu každému, ale nebudu narušovat obchodní vztahy, to nemám zapotřebí.

Jsme státem zřizovaný podnik, nemůžeme brát ičaře, umíte nám přesto vyjít vstříc ?

Řada státních a vojenských podniků musí vše, nad určitou částku, soutěžit. To prakticky vylučuje výběr jednoho konkrétního OSVČ (do soutěží se navíc nehlásím). Řešení nabízím formou uzavření smlouvy DPP/DPČ, což už je v této věci ověřená, legání, cesta.

Z hlediska utajení můžeme ihned provést stupeň "Vyhrazené". Vyšší stupně na žádost, teprve po provedení prověření. Ve stupni vyhrazené už pro určité zákazníky v uvedeném oboru pracuji, dá se tím vhodně pokrýt vše v oblasti vývoje HW/DPS/FW, např. v oblasti příjem a zpracování signálů.

Jsme startup, vezmete naši zakázku ?

Pokud jste opravdu startup, můžeme se domluvit na úvodní zvýhodněné ceně za MH. Ovšem pozor, pokud jste plná firma, která se pouze za startup označuje, cenu za MH bude účtována ve standardní výši, dle typu projektu.

Jsme malá/velká česká firma, vezmete naši zakázku ?

Podporuji podnikání v této republice, ozvěte se mi, vždy se dá něco vymyslet, záleží především na projektu ! Podstatné je správné a jasné zadání a ohraničení projektu, a včasné vyjasnění cílů a úkolů. Toto bývá obvykle vždy obtížnější, než nakonec domluva na nákladech.

Jsme zahraniční firma, vezmete naši zakázku ?

Obvykle nemám problém, anglicky se plynule domluvím. Zakázky mám v rámci EU ze Slovenska, Polska, Německa atd. Podstatné je, že najdeme způsob vyrovnání nákladů (v rámci EU bez problému, mimo EU jen opravdu zajímavé zakázky).

Jsme korporát, vezmete naši zakázku ?

Pokud akceptuji vaše NDA (resp. pokud akceptujete mnou navržené změny) a smluvní záležitosti, a domluvíme se na MH Rate, pak pro vás budu rád vzdáleně pracovat. Mám dlouholeté zkušenosti z vlastní práce v korporátu (od vývoje až po mgmt pozici), tak zkušenosti ze spolupráce se stávajícími korporáty v EU. Podmínkou je využití uvedeného návrhového systému (mimo uvedené systémy návrhy neprovádím). Zavedení a údržba PDM systému jde také za vámi (musí provést některý interní zaměstnanec korporátu, kterému dodávám výsledky práce).

Už dlouho sháníme layoutera do naší firmy, stále se nikdo nepřihlásil, pomůžete nám ?

Pokud se domluvíme na způsobu spolupráce, nevidím v tom problém. Nemůžu ale být u vás na HPP, mám i další projekty (zakázky), které musím a chci dodat. Nicméně ještě jsem nepotkal firmu, kde by byl layouter nějak více plně vytížen. Pokud je pro vás akceptovatelná spolupráce IČO nebo smlouvou DPP/DPČ, s tím, že budu full-remote, pak se určitě domluvíme.

Kolik už jste toho udělal ?

Hodně. Vždy se najde někdo, kdo toho má za sebou více, ale - faktem je, že 15 let v kuse pracuji v oboru návrhu plošných spojů a vývoji elektorniky a firmware. Neustále sleduji nové trendy a aplikuji je. Pracuji na špičkových, mimořádně složitých projektech, u soukromých firem i v korporátu, v oblasti civilní i vojenské elektroniky. Celá řada mých návrhů (nejen plošné spoje, ale i celky), ovlivňuje denně váš život (silniční a železniční doprava, letectví, zdravotnictví, energetika, přenosy hlasu a dat), a fungují tak jak se od nich očekává. Stejné možnosti nabízím, prostřednictvím svých služeb, i vám.

Informace pro recruitery, zasílající mi nabídky práce

Pravidelně se na mě obracejí agentury i jednotliví soukromí náboráři, s nabídkou zaměstnání u jejich právě aktuálního klienta...

V případě, že váš klient schání zaměstnance specialistu, tak: 1., ujistěte se, že se jedná skutečně o specifický obor (vývoj elektroniky, návrh plošných spojů), a poté, 2., předejte klientovi přímý kontakt s informací, že jsem ochoten se (přímo s klientem, bez prostředníka !) domluvit na nákladech (cena za MH), a to za předpokladu, že klient bude schopen vhodným způsobem projekt zadat a převzít.

Jak se s vámi spojit ?

Napište mi email (adam.nemcek@an-d.cz), nebo mi zavolejte (776637670). Pokud nereaguji hned, zřejmě v tu chvíli nemůžu (např. jsem na jednání), ale vždy se ozvu co nejdříve (obratem) - pokud ne, prosím, kontaktujte mne znovu. Někdy se email ztratí, mohu jej přehlédnout, atd.

Osobně se lze potkat, po předchozí domluvě, buď v kanceláři u mne (Brno), nebo přijedu za vámi (dle domluvy). Pravidelně cestuji do oblasti Brno, Ostrava, Pardubice, Ždár, někdy Praha.

Ozvěte se, rád vám vyjdu vstříc.