Zakázkový vývoj elektroniky a systémů

Zakázkový návrh plošných spojů a elektroniky

nabízí ing. Adam Němček vývojové práce v oblasti elektroniky - primárně služby návrhu DPS (PCB layout) - komplexní služby v oblasti návrh plošných spojů

Práci provedu osobně přímo pro Vás. Je možné se domluvit na prakticky libovolném rozsahu práce, od čistě návrhu layoutu z už (Vámi) připravených schemat, až na zakázce rozsahu komplexním návrhu - kde obsahem dodávky je koncept, schema i navazující DPS pro výrobu. Prioritně nabízím práci v oblasti návrhu DPS, ovšem v případě domluvy je možné realizovat i vývoj HW a FW. Dlouhodobě spolupracuji jak s korporáty, tak i velkými a malými Českými firmami (které preferuji, a kterým rád vycházím vstříc). Jsem otevřený jednotlivým zakázkám, stejně tak i dlouhodobé spolupráci (kterou vítám).

Jsem schopen pracovat úkolově, nebo jako Váš částečný zaměstnanec ve Vaší firmě - formou jednak jako OSVČ/IČO/ŽL nebo DPP / DPČ (dle toho co Vám vyhovouje). Pracuji tedy přímo pro Vás, osobně, bez prostředníka atd., ale vždy vzdáleně (tedy ne na HPP, respektive tedy full remote s návštevami u Vás).

Návrhy mohu provádět od začátku (clean sheet), nebo například jen provést zásahy do existujících (change order). Dále nabízím možnost provádět nezávislé review (kontrolu) existujících návrhů na správnost, a konzultační činnost. Mám výhodu v rozsahu přehledu a dlouhodobě nabraných zkušeností, získaných trvalou aktivní vývojovou prací pro řadu firem v ČR, EU a USA.

Návrhy provádím s ohledem na vyrobitelnost (DFM) a v souvislosti s celkovým mechanickým řešením, a ve spolupráci s výrobcem DPS (zajištění technologické vyrobitelnosti desky), respektive v rámci Vaších firemních standardů.

Dlouholetá aktivní nepřerušená zkušenost ve vývoji systémů, hardware a návrhu plošných spojů, a to pro množství firem a zákazníků; potvrzuje nabízenou kvalitu práce.

Pracuji mj. i ve vývoji vojenské elektroniky, takže jsem schopen nabídnou dostatečnou důvěryhodnost a zabezpečení procesu, vývoje, a také předávaných dat. V případě potřeby návrhu, který je krytý utajením, mohu vyjít také vstříc (okamžitě v režimu Vyhrazené pro Vaši firmu (potřeba provést "Poučení" od Vás), vyšší režimy pak dle zákona/NBÚ).

V dnešní době, kdy je obtížné (včas nebo vůbec) získat nové kmenové zaměstnance na HPP, nabízím vhodnou, prakticky okamžitou alternativu - pro řešení Vaší aktuální potřeby v oblastni návrhu plošných spojů a vývoje elektroniky.

Forma spolupráce - Možnosti

  Nabízím tyto dvě možnosti spolupráce:
 • Spolupráce s Vámi formou OSVČ - IČO / ŽL - kdy mi zadáte zakázku, a (přímo) já ji pro Vás realizuji (vzdálenou formou), a fakturuji.
 • Remote zaměstnání formou DPP / DPČ - kdy s Vámi (přímo já) uzavřu pracovní smlouvu typu DPP/DPČ, a pracuji přímo pro Vás, ovšem především vzdálenou formou.

Pro firmy jsou nabízené možnosti výhodné, neboť zaplatí jen skutečně tu práci, která je dohodnuta a provedena, a nemusí platit trvalého zaměstnance na HPP. K dispozici jsem jak na krátkodobé/fixní úkoly, tak také pro dlouhodobou spolupráci, kterou také uvítám. Vzhledem k tomu, že průběžně řeším řadu různých zakázek pro různé firmy, pracuji vzdálenou formou (remote). V podstatě tak, jako by Váš kmenový zaměstnanec byl na trvalé HO - nejsem tedy fyzicky na Vašem pracovišti, ale máte se mnou trvalé online/tlf. spojení, a průběžně jsem schopen a ochoten na Vaše pracoviště fyzicky dorazit (dle potřeby pro ty záležitosti, které nejdou vzdáleně vyřesit; samozřejmě každá cesta je vyúčtovaná).

Nemám problém vyjít vstřít Vašim i více specifickým požadavkům, vše se vždy dá domluvit a přizpůsobit. Všechnu práci lze samozřejmě zastřešit vhodným NDA. Umím specificky vyjít vstříc i státem zřizovaným firmám, kde platí určitá omezení pro rozsah zadávání zakázek, tak také soukromým firmám, kde se lze při fakturaci domluvit na vhodné splatnosti.

Rozsah koordinace se zákazníkem je opět především na Vaší zvyklosti - jsem schopný vše zastřešit zcela samostatně, nicméně zvyklem je procházet každý zásadní krok s odpovědnou osobou u Vás. V průběhu návrhu jsou k dispozici průběžné verze / milníky, které můžete revidovat (např. milníky z hlediska mechaniky a obecného rozložení).

Nemám problém provést práci na Vámi propůjčeném IT vybavení (typicky notebook s firemní VPN a vývojovým systémem s licencí), což běžně provádím nejen u zakázek pro korporace, ale i u jiných firem - a u dlouhodobé spolupráce to i preferuji. Tím, že pracuji a účtuji pro řadu jiných firem, to lze (z hlediska práce na IČO) legálně provést, nebo se typicky domluvíme na DPP/DPČ a tím se toto vyřeší nejlépe.

Návrhové systémy

Primárně provádím návrhy v systému Altium Designer 23. Licence je k dispozici, nicméně mohu vyhovět požadavku na využití právě Vaší licence (mohou k tomu být, a bývají, praktické důvody).

Návrhy provádím také v systému Eagle, bez technologických omezení (návrh i složitých desek). Zde mám k dispozici licenci pro verzi 5.60, a pro jiné verze musíte poskytnout svou licenci.

U zavedených zákazníků provádím údržbu (ECO) v systému OrCad, nové zakázky pro OrCad ve speciálních případech.
Vývoj v KiCad jsem schopen provést, ale není to preferovaný systém.
Předchozí pracovní zkušenosti mám také se systémy Mentor, Zuken, Protel, PADS - ale práci v těchto systémech nenabízím.

Součástí provedení návrhu je typicky i tvorba potřebných knihovních prvků. Nejčastěji je požadavek na využití (a doplnění) knihovny zákazníka, což není problémem.

Technologie

15 let nepřerušené praxe v návrhu elektroniky a plošných spojů je určitou garancí výsledku, a také schopnosti navrhnou řešení pro velký rozsah komplikovaných i jednoduchých zadání.

Mám opakované a praktické zkušenosti v oblasti řídících systémů (PLC, jednoúčelové procesorové moduly), safety systémů (61508, doprava a železnice - SZZ, vozidlové ŘJ, ale i zdravotnická technika), avioniky, military aplikací (radary, komunikační zařízení), PLC a radiomodemů, ale i např. termostatů (obrovská výrobní množství). Do všech těchto oblastí jsem navrhoval (respektive, stále navrhuji) systémové návrhy, design elektroniky a firmware, a samozřejmě návrhy plošných spojů. Tyto systémy jsou stále vyráběny a udržovány (řeším i obsolescenci). K těmto mým zavedených zakázníkům a zaměstnavatelům neustále hledám další nové, kterým mohu vyjít svou prací vstříc.

  Obecně nabízím tři kategorie optimalizace návrhu:
 • Návrh komplexních desek bez ohledu na cenu - pokud je potřeba vyřešit unikátní úkol
 • Návrh s ohledem na cenu a extrémně velká množství - jednostranné desky, výkonové (hliníkové podklady), RF prvky
 • Standardní typ návrhu - optimální poměr cena/výkon/kvalita
  Některé nabízené technologické možnosti:
 • Návrhy složitých digitálních a kombinovaných desek - vysokorychlostní rozhraní, procesory a FPGA, pouzdra BGA, WLCSP atd. , velká množství vysokorychlostních rozhraní, komplexní PDN
 • Návrh RF desek - speciální materiály a kombinace, přenesení motivů z RF simulačních nástrojů (CST) atd., kombinované desky RF + digital, praktická zkušenost s návrhy do 43 GHz (v rámci týmu vývoje RF)
 • Desky s řízenou impedanci - včetně potřebné spolupráce s výrobcem pro volbu materiálu, stackupu, zajišění výroby a ověření
 • Návrhy speciálních analogových desek - speciální izolační a nízkoztrátové materiály, speciální motivy, správné vzájemné rozložení komponent u citlivých částí
 • Návrhy FLEX desek, kombinovaných FLEX-RIGID desek - nejčastěji pro letecké a průmyslové aplikace, navrhuji správné ohyby z hlediska zatížení, cyklů a vibrací, a integrace/přechod FLEX části do RIGID desky
 • Návrhy DPS od jedné vrstvy po 18+ vrstev (kdy je už mnohem optimálnější přejít na HDI) - optimalizace s ohledem na náklady, při zachování požadavků, s ohledem na EMC a ESD požadavky
 • Návrhy s ohledem na mechanické požadavky - rozměrové vstupy (STEP), generování reálných 3D výstupů (STEP, náhledy), mechanická odolnost (STANAG)
 • Návrhy s ohledem velké proudy a napětí - typicky desky měničů pro elektromotory, proudy ve stovkách Amper
 • Návrhy s ohledem na safety - desky pro PLC, desky pro zabezpečovací zařízení (např. řadiče SZZ / silničních křižovatek), s ohledem na funkční bezpečnost, oddělení kanálů a rozložení prvků
 • Návrhy s ohledem na kybernetickou bezpečnost (cybersecurity) - tamper-proof, tamper-detection, krycí mřížky, ztížení reverzní analýzy, zabezpečení fyzických rozhraní, integrace kryptočipů
 • Všechny návrhy dle IPC norem, a dle standardů akceptovaných výrobci DPS v rámci ČR a EU. Podklady pro zadání do výroby (i mimo EU) připravuji dle IPC.
 • Obecně, celkový rozsah je od jednoduchých až po výzmaně složité návrhy, a také exotické a běžně neobvyklé návrhy nejsou větší problém.

V rámci spolupráce (a i přímo práce) pro řadu Českých (a zahraničních) firem, jsem provedl (a stále provádím) mnoho návrhů v prakticky všech technologických oblastech, a toto know-how je k dispozici pro další využití. V rámci svého širšího kolektivu firem a kolegů, se kterými spolupracuji, jsem schopen zajistit i velmi speciální zadání a řešení, včetně dodávek testů a speciálních oborových konzultací.

Mám zkušenost s vývojovou prací pro korporáty (EU, USA) a pro České firmy - přímo vím co je potřeba zajistit, předat, a nemám problém s komunikací se zaměstnanci zadavatele (česky, anglicky - obojí psaný text i přímý rozhovor). Mám pracovní zkušenosti z oblasti vývoje v lokalitách EU/ČR, USA a Mexika, znám tedy místní poměry a potřeby v daných místech.

Nacenění

Určení ceny je vždy individuální, a preferuji domluvu na ceně za dílo. Drobné úpravy, pozdější přístup k návrhu, atd. jsou vždy započítány v rámci dohodnuté ceny, v podstatě se jedná o samozřejmost z mé strany.

Cenová politika je velice pozitivní, a vždy vychází lépe než v případě nutnosti zaměstnat a udržovat návrháre ve firmě (pokud se jej vůbec podaří sehnat).

Cenová nabídka je nezávazná a je vypracována prakticky obratem, včetně odhadu doby potřebné k realizaci návrhu. Převzetí (a odmítnutí) zakázek organizuji tak, aby nedošlo k přeplnění úkolové fronty, a tím pádem vhodnou moderací zajištuji včasné dodání probíhajících zakázek.

Lze domluvit různou formu spolupráce. Vždy bude externí, ovšem celá řada detailů je nastavitelná. Nabídka je od jednorázové "výpomoci" (návrh na zakázku) až po delší volnou spolupráci (různé úkoly návrhu DPS tak jak je firma v průběhu roku potřebuje).

Typické rozdělení možného zadání je na dvě kategorie: (1) Nový (úplný) návrh - kompletní (SCH/DPS), částečný (jen DPS), nebo (2) provedení ECO (řešení obsolescence, údržba existujícího návrhu, výpomoc s částí návrhu).

Zakázky a úkoly potvrzuji typicky do jednoho pracovního dne, často však už obratem. Následuje zadávací proces, návrh ceny a domluva na ceně, harmonogram. Jednotlivé milníky jsou průběžně komunikovány, a lze je i předávat osobně (pokud se tak domluvíme). Při práci na DPP/DPČ se obvykle nastavuje hodinová sazba, která je opět výsledkem vzájemné domluvy. Chci zdůraznit, že si zakládám na cenové dostupnosti své práce.

Související práce

Primárně provádím návrhy DPS, protože se jedná o nejvíce komplexní (a poptávanou) aktivitu. Samozřejmě toto lze doplnit o provedení celkového návrhu systému, elektroniky (zapojení), a vývoje embedded firmware. Provádím také konzultace a analýzy, nabízím konzultaci řesení z pohledu safety (61508) a kybernetické bezpečnosti (cybersecurity - návrh konceptu, výběr řešení, dopady na návrh HW/FW/DPS a řešení), případně specifické oborové konzultace (a realizace).

Reference

Na vyžádání. Návrhy prováděny pro množství firem v ČR a EU, USA. Většina návrhů proběhla pod NDA, což je plně respektováno.

Výsledky mé práce naleznete v civilní oblasti (letectví, datové modemy, telekomunikační zařízení, systémy pro řízení křižovatek a dopravy, zdravotnická zařízení, sdělovací technika, termostaty a tak dále) i v military oblasti (radarové a navigační systémy, letecké systémy). Množství mé práce je v certifikovaných zařízeních, a v řadě zařízení která denně ovlivňuje Váš život.

  (Jen některé) vybrané reference: lze vidět že pracuji jak na velmi složitých záležitostech, tak i na velmi jednoduchých, každá zakázká má svou hodnotu.
 • LazNET - (zdravotnický) systém CallSister, kompletní návrh, nasazován v ČR, SR, PL
 • CROSS/AŽD - Řadič (světelné křižovatky) RS4, návrh HW, FW, DPS, nasazován po celém světě
 • ERA - (NDA) - digitizéry, přijímací / vysílací aplikace, radarová technologie - návrhy HW, FW, DPS
 • OnlineTechnology - řada PLC "SDS", kompletní návrh, prodáváno po celém světě
 • MONTEL - řídící HW pro BabyBox
 • IMCO, ALCOMA - ETH dohledové moduly napájecích zdrojů
 • Honeywell - WiFi termostaty
 • Honeywell - generické WiFi/BlueTooth moduly do výrobků
 • Honeywell - radiomodemy
 • (NDA) - RTLS WiFi tag W100 - návrhy DPS
 • OrbitMerret - návrhy DPS pro panelové měřící přístroje, velkoplošné displaye, převodníky veličin
 • Poll - ŘJ tramvajové ABS brzdy (15T) - návrh HW, DPS
 • CROSS - návrh HW pro měřící karty (vážení za jízdy)
 • CROSS - řídící HW pro vjezdové terminály/závory, čtečky karet
 • (NDA) - měniče pro řízení BLDC motoru - návrhy DPS
 • (NDA) - "dvoudrátový" domovní komunikační systém (tablo, domovní telefony) - návrhy DPS
 • (NDA) - šifrátory (voice / data), datové diody - implementace, návrh HW, DPS
 • (NDA) - průmyslové ETH switche 10-100-1G-10G, PoE
 • (NDA) - embedded Linux zásuvné procesorové moduly - návrh HW, DPS
 • (NDA) - RF modemy pro přenos hlasu a dat - návrh HW, FW, DPS
 • (NDA) - avionika - součásti sestav (IMU, ECU, RF) - návrhy DPS
 • (NDA) - elektroměry (smartmeter) s komunikací - návrh HW, DPS
 • (NDA) - komunikátory ademco-contacid s přenosem po GSM a ETH, simulátory tlf. linky - návrh HW, FW, DPS
 • (NDA) - diagnostická kontinuální měřící ústředna (stovky měřících bodů), karty/backplane, optický ETH - návrh HW, DPS
 • (NDA) - různé DPS dle zakázek - součásti větších celků a sestav
 • . . . a řada dalších, většina pod NDA

Postup

Typický postup u nového návrhu:

 • Základní domluva nad rozsahem prací a způsobu komunikace a předávání dat.
 • Domluva na použitém návrhovém systému a formátu dat. Pokud potřebujete návrh ve specifické verzi systému, ke které mám licenci, nic se dále v tomto směru neřeší - pokud se jedná o jinou verzi, musíte (dočasně) licenci dodat vy.
 • Schema - lze dodat připravené v určeném systému a formátu, nebo jej mohu připravit (úpravou jiného, částečné dokreslení nebo kompletní nakreslení z podkladů)
 • Mechanika - dodání zadání z hlediska rozměrů, dodání STEP 3D vstupů (při použití systému Altium), domluva na rozměrech a omezení rozmístění prvků, nebo dohoda na standardizované rozměrové formáty
 • Další požadavky - ESD, EMC, teploty, limity oteplení, cenové stropy, volba materiálu
 • Vyřešíme vstupní požadavky v případě FLEX, nebo FLEX-RIGID desek, a vstupní požadavky pro speciální desky (odvod tepla např. pro LED/LASER prvky, hliníkový podklad; nebo požadavky pro RF prvky / Dk, speciální sestavy stackupu atd.)
 • Příprava DFM - určení výrobce, a následná domluva s výrobcem např. pro způsob identifikace spojů s řízenou impedancí
 • Příprava rozměrů a rozložení, volba materiálů a stackup - představení a schválení
 • Převzetí způsobů anotace - firemně specifické prvky pro umístění na desku (potisk, značky), číslování desky, číslovaní sestavy (assembly number), skladová a výrobní identifikace
 • Na požádání provedu analýzu Vašich stávajícíh projektů, s cílem zachování návrhové a vzorové firemní kontinuity nového návrhu.

Zde typicky předávám koncept a upřesněnou cenovou nabídku (je-li to potřeba).
Dále:
 • Schema - někdy je potřeba různě upravit, tak jak se ukáží omezení při návrhu
 • Provedení návrhu - postupné dopřesnění zadání, hledání možností zlepšení (všechny směry - kvalita, odolnost, cena)
 • Provedení návrhu - dopňující podklady na možné rozšíření / future-proofing designu
 • Provedení návrhu - koordinace se simulačním inženýrem (na straně zákazníka)
 • Zpracování knihovních prvků - možnosti: 1) kompletní převzetí vaší zavedené firemní knihovny, 2) doplnění knihovny o chybějící prvky, 3) kompletní vytvoření knihovny pro daný návrh
 • Provedení DRC a DFM - dle určeného výrobce (vzorky, sériová výroba)
 • Výstup mechanických rozměrů (komplet deska + součástky) - STEP 3D (platí pro Altium)
 • Výstupní výrobní data - Gerber (std. i X2), ODB++ (Altium), ověření vhodnosti dat (a obsahu) s výrobcem vůči jejich CAM systému
 • Výstupní výrobní data - specifické výstupy (osazovací automat, stackup sestava, frézovací podklady, podklady pro impedanční ověřovací pásky atd.).
 • Dokumentace - (Altium: Draftsman) / PDF

Jednotlivé kroky jsou vždy předmětem domluvy, a jsou naceněny (hodnota schválena dopředu, včetně eventuálních nákladů při vícepráci, pokud bude).

Návrh DPS lze ukočit odevzdáním dat, kdy výrobu a ověření a oživení si provede zadavatel, nebo (ve speciálních případech) mohu výrobu zajistit (lokálně v ČR, nebo v zahraničí). Zajištění výroby vzorků není omezeno technologickými limity (a cenu přímo určuje výrobce DPS). V případě zájmu mohu externě zajistit i osazení vzorků a jejich oživení, případně přípravu základního firmware v rámci oživení atd.


Složité / velké projekty - typicky naceněny úkolově.

Malé projekty - lze nacenit úkolově nebo hodinovou sazbou.

Dlouhodobá spolupráce - vítám, a vždy dle domluvy: lze formou OSVČ/IČO nebo také DPP/DPČ.

Kontakt pro AN-D

Kontaktujte mne prostřednictví emailu [adam.nemcek @ an-d.cz], popř. telefonicky (776 637 670).

Osobní schůzka po domluvě (zvykem na začátku spolupráce), kancelář mám v Brně (objekt TITC), nebo přijedu za Vámi; nebo se můžeme potkat přes Teams.

V případě domluvené spolupráce, následuje podpis NDA pokud to vyžadujete (typicky Váš dokument, který mi doručíte a já jej podepíši), následně domluva nad technickým postupem (převzetí IT vybavení, pokud bude; dále způsob předávání dat; archivace např. Váš SVN/GIT; Vaše firemní normy a zvyklosti; knihovny a projekty). Současně se domluvíme na cenové nabídce (lze dopředu, nebo nechat otevřené a vyřešit po úkolu, vše lze domluvit) a termínech. V termínu začnu úkol řešit a průběžně dále komunikovat. V případě potřeby přijedu za Vámi (vse co nejde řešit vzdáleně email/tlf. nebo Teams), náklady na dopravu se řeší individuálně, řadu firem mám na svých obvyklých trasách a tam je pak cesta pro bono. Součástí práce jsou obvykle i další konzultace nebo školení, bývá to standardem a vycházím v tom rád vstříc.